Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w 2019 roku zawarła umowę z firmą (odbiorcą ) na odbiór i gospodarowanie odpadem innym niż niebezpieczne. Firma posiadała decyzję i wpis do BDO w zakresie transportu i przetwarzania. Firma do 5 marca b.r. nie złożyła wniosku o zmianę decyzji w zakresie przetwarzania przedmiotowego odpadu i zaproponowała, że przetwarzanie będzie prowadził podwykonawca posiadający wymaganą prawem decyzję w tym zakresie.

Czy firma może dalej bazować na wcześniej zawartej umowie wprowadzając jedynie zapis, że od 5 marca przetwarzanie odpadów będzie prowadził podwykonawca odbiorcy i w KPO wpisywać jako przejmującego odpad wskazanego podwykonawcę, a jako transportującego figurującą w umowie firmę?

Czy jednak powinna zostać zawarta nowa umowa z podwykonawcą odbiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?