Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W latach 1990-2001 firma zatrudniała pracownika z którym równolegle także miała zawierane umowy zlecenia i umowy o dzieło. Były pracownik wystąpił o wystawienie mu druku Rp-7 co jest tematem oczywistym ale także wymaga wystawienia mu zaświadczenia o wszelkich dokonanych wypłatach z umów zlecenia i o dzieło. Firma ma problem z kompletnością dokumentacji za tamten okres w zakresie umów cywilnoprawnych. Czy firma ma obowiązek wystawienia takiego zaświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?