Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 304 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. należy przekazywać informację nt. jakości i ilości ścieków odprowadzanych do wod lub do ziemi do właściwych organów. Firma ma pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód wód opadowych i roztopowych, przy czym PWP zostało wydane jeszcze przed utratą statusu ścieków przez wody opadowe i roztopowe.

Czy w tej sytuacji firma ma obowiązek przekazywać informacje zgodnie z art. 304 ust. 1 pr.wod.?

Czy znaczenie ma w tym wypadku fakt, czy w treści decyzji udzielającej PWP został wskazany obowiązek wykonywania badań, czy nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?