Czy firma ma obowiązek przedłożenia operatu spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 u.o. zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5 p.o.ś. oraz postanowienia, o którym mowa w art. 42 ust. 4c u.o. zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 6 p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma złożyła wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

Czy firma ma obowiązek przedłożenia operatu przeciwpożarowego spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. oraz postanowienia, o którym mowa w art. 42 ust. 4c u.o. zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 6 p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX