Czy firma, która zatrudnia tylko zleceniobiorców, którzy z uwagi na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innych firmach ma... - OpenLEX

Czy firma, która zatrudnia tylko zleceniobiorców, którzy z uwagi na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innych firmach ma obowiązek wdrożenia PPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 lipca firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników weszły do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Co w przypadku, gdy spółka zatrudnia tylko na umowy zlecenia i wszyscy jej pracownicy mają umowy o pracę w innych spółkach?

W ustawie o PPK art. 2 ust. 1 pkt 18 definiuje osoby zatrudnione i w podpunkcie d jest wprawdzie mowa: "d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia," Ale poniżej jest dopisek do podpunktów: "- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);" I ten dopisek rodzi wątpliwości, ponieważ spółka ma zleceniobiorców, którzy na etacie są w innej firmie, więc odprowadza za nich tylko składkę zdrowotną, a nie nalicza składek emerytalnych i rentowych. Z drugiej strony jej zleceniobiorcy podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, tylko składki za nich odprowadza inny pracodawca.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX