Czy firma, która wytwarza w ramach przetwarzania odpady poza instalacją i nie ma ich ujętych w aktualnej decyzji wydanej przez odpowiedni organ, naraża się na sankcje karne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma, która wytwarza w ramach przetwarzania odpady poza instalacją (np. opakowania metalowe) i nie ma ich ujętych w aktualnej decyzji wydanej przez odpowiedni organ, naraża się na sankcje karne?

Jeżeli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX