Czy firma, która posiada zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach 15 01 01 i 15 01 02 powinna mieć wpis do rejestru działalności regulowanej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma, która posiada zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach 15 01 01 i 15 01 02 powinna mieć wpis do rejestru działalności regulowanej?

Firma odpady odbiera od przedsiębiorców oraz od rolników. Odpady odbiera na zgłoszenie wytwórcy. Nie jest to odbiór regularny. Przy odbiorze od przedsiębiorców przekazujący wystawia Kartę Przekazania Odpadów.

Jeśli taki odbiór podlega obowiązkowi wpisu do rejestru działalności regulowanej, czy powinien być ewidencjonowany na KPOK i KEOK?

Co w sytuacji, gdy przekazujący wystawia KPO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX