Czy firma, która odpłatnie przekazuje część odpadów do zagospodarowania innym firmom, powinna złożyć wniosek o wpis do rejestru jako sprzedawca odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X zajmuje się zagospodarowaniem odpadów z kopalń węgla kamiennego oraz elektrowni i elektrociepłowni (podmioty Y). Firma X za zagospodarowanie niniejszych odpadów od podmiotów Y otrzymuje wynagrodzenie. Część niniejszych odpadów trafia do zagospodarowania – przetwarzanie przez firmę X, z kolei część, po zbieraniu przekazywana jest odpłatnie (firma X płaci za zagospodarowanie firmie Z) innym firmom do zagospodarowania (podmiot Z).

Czy, mając na uwadze powyższe, firma X powinna wpisać się do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami również jako "sprzedawca odpadów" (poza wpisaniem jako transportujący na wniosek i z urzędu jako przetwarzający i zbierający)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access