Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład, który zbiera zużyte tonery (lub inne urządzenia, elementy które nie są wymontowane ze zużytych urządzeń) pod kodem 16 02 16 od dnia 1 lipca 2016 r., narusza art. 120 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e.?

Czy podmiot powinien wystąpić o zmianę pozwolenia na zbieranie odpadu o kodzie 16 02 16 z uwzględnieniem zapisu, że jest to sprzęt niewymontowany ze zużytego urządzenia?

Zakaz zbierania niekompletnego sprzętu nie dotyczy: prowadzących zakład przetwarzania, odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzących PSZOK w gminie.

Czy firma, która odbiera odpady komunalne, może zbierać niekompletny sprzęt?

Należy dodać, że zakład zamierza odbierać zużyty sprzęt od firm przemysłowych mających siedzibę na ternie innego miasta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?