Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma na swoje potrzeby i na swój koszt dokonała oceny stanu środowiska gruntowego (tereny przemysłowe) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 1.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W dwóch miejscach poboru prób, badania wykazały przekroczenia dopuszczalnej zawartości substancji.

Czy i ewentualnie jakie dalsze kroki powinna podjąć firma?

Czy ww. przekroczenia należy zgłosić organowi ochrony środowiska?

Jeśli tak, to któremu?

W jakiej formie powinno się to odbyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?