Czy firma, która drukuje etykiety na pojemniki z odpadami niebezpiecznymi, drukuje naklejki i okleja nimi pojemniki na odpady, drukuje naklejki z kodem odpadu i przykleja na pojemniki jest wprowadzającym opakowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma wytwarzająca lub zbierająca odpady, która drukuje na papierze samoprzylepnym etykiety na pojemniki z odpadami niebezpiecznymi (zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów i przykleja je na tych pojemnikach lub też drukuje naklejki (na papierze samoprzylepnym) z własnym logo i okleja nimi pojemniki na odpady, czy też drukuje naklejki z kodem odpadu (na papierze samoprzylepnym) i przykleja je na pojemniki z odpadami, jest wprowadzającym opakowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX