Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Spółka zawarła umowę najmu powierzchni handlowej. Jako najemca jest zobowiązana do wykonania prac wykończeniowych w lokalu, celem przystosowania go do sprzedaży detalicznej. Prace wykończeniowe to: ułożenie podłogi, wykonanie sufitu, ścianek działowych, witryny przeszklonej, wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, wyposażenie w meble i inne. Spółka zleciła wykonanie prac firmie budowlanej, która po ich wykonaniu wystawiała fakturę za prace budowlane wraz z 23% VAT, dołączając specyfikację prac i ich wycenę. Podatek naliczony od prac budowlanych spółka odliczyła, zaś wydatki poniesione na prace budowlane są ewidencjonowane jako środki trwałe w budowie. W umowie najmu zawarte są uzgodnienia dotyczące pokrycia części kosztów prac wykończeniowych przez Wynajmującego. Ustalona jest kwota przypadająca na 1 m˛ do wysokości której wynajmujący pokrywa koszty i rodzaj prac wykończeniowych. Po zakończeniu wszystkich prac w lokalu najemca wystawia fakturę na wynajmującego na należną wartość pokrycia prac wykończeniowych, doliczając VAT 23%, załączając do niej specyfikację prac wraz z kopiami faktur na roboty budowlane od wykonawcy. Na podstawie faktury spółka otrzymuje zwrot kosztów prac wykończeniowych. Faktura na pokrycie kosztów jest księgowana jako przychód ze sprzedaży środków trwałych w budowie, zaś wartość wydatków poniesionych na prace wykończeniowe jest ujmowana jako koszty sprzedaży środków trwałych w budowie. Wartość prac wykończeniowych nie pokryta przez wynajmującego jest ujmowana w ewidencji środków trwałych i podlega amortyzacji.

Czy firma budowlana, która wykonuje na naszą rzecz prace budowlane, które następnie częściowo są pokryte przez wynajmującego nam lokal powinna wystawić nam faktury z podatkiem VAT, czy w procedurze odwrotnego obciążenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?