Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma A, która jest wytwórcą odpadu o kodzie 17 02 04*, zajmująca się demontażem starych słupów telefonicznych nasączonych kreozolem może przekazać odpad do zagospodarowania firmie B, która ma pozwolenie na magazynowanie tego odpadu, w tym samym kodzie tj. 17 02 04* na podkłady kolejowe impregnowane olejem kreozotowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?