Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A dzierżawi halę, w której prowadzi działalność. Właścicielem hali i działki, na której ta się znajduje, jest jeden podmiot (Podmiot B). Umowa dzierżawy dotyczy tylko hali, nie dotyczy terenu parkingu przed halą czy innych fragmentów działki. W obrębie działki znajduje się wiata magazynowa, w obrębie której Firma A magazynuje wytwarzane przez siebie odpady (komunalne oraz inne niż komunalne). Firma B magazynuje wytwarzane odpady do czasu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy. Zgodnie z zapisami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. magazynowanie odpadów może odbywać się jedynie na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny.

Czy opisany sposób postępowania jest zgodny z przepisami?

Czy firma A może magazynować odpady w obrębie wiaty, jeżeli umowa dzierżawy nie dotyczy tej wiaty (właścicielem wiaty, tak jak i terenu jest Podmiot B)?

Czy w opisanej sytuacji Podmiot B powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów, żeby odpady Firmy A mogły być magazynowane pod jego wiatą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?