Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Zakład uboju drobiu ma własną oczyszczalnię ścieków przemysłowych z wylotem do rzeki. Zakład posiada pozwolenie zintegrowane dla oczyszczalni, określające ilość i jakość ścieków na wylocie do rzeki. Nie ma natomiast określonych w pozwoleniu odrębnie ilości ścieków przemysłowych dowożonych z innych zakładów. Fermy drobiu z innego powiatu złożyły wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków zakładu uboju drobiu.

Czy organ w takiej sytuacji może udzielić fermie drobiu pozwolenia wodnoprawnego?

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest załączona zgoda wymagana na podstawie art. 131 ust. 3 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację