Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, w związku z interpretacją Ministra Zdrowia w sprawie możliwości wystawianie recept dla pacjentów 75+ przez lekarzy udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej niezależnie od specjalizacji, felczer udzielający świadczeń w POZ jest uprawniony do wystawiania recept dla seniorów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?