Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie środki obrotowe należy planować w samorządowym zakładzie budżetowym?

Faktyczny stan środków obrotowych nie jest pojęciem tożsamy ze środkami obrotowymi netto wykazanymi w sprawozdaniu finansowym Rb-30S. Zaznaczam iż wielkości te różnią się zdecydowanie tzn. stan środków obrotowych faktyczny jest mniejszy niż środki obrotowe netto wykazane w sprawozdaniu Rb-30S.

Czy w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego należy wykazywać środki obrotowe liczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. (faktyczne środki obrotowe) czy też środki obrotowe netto (liczone wg instrukcji do sprawozdania budżetowego Rb-30S określonej w rozporządzeniu MF z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej)?

Art. 15 ustawy o finansach publicznych posługuje się pojęciem "stan środków obrotowych".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?