Czy faktury przedłożone do rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu powiatu powinny być wystawione na organ prowadzący szkołę niepubliczną czy na daną szkołę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z zaświadczeniami w sprawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba fizyczna jest organem prowadzącym dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: prywatne liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz prywatne uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Na wniosek organu prowadzącego szkoły, z budżetu powiatu została udzielona dotacja, która powinna być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.

Zgodnie z zapisami uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, organ prowadzący szkoły przedłożył dokumenty finansowe potwierdzające wydatkowanie środków z otrzymanej dotacji, zgodnie z przesyłanymi rozliczeniami dotacji (umowy najmu, umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, faktury). Część wyżej wymienionych dokumentów wystawionych jest na organ prowadzący szkołę, pozostała – na konkretną szkołę. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o udzielenie odpowiedzi:

Czy faktury przedłożone do rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu powiatu powinny być wystawiane na organ prowadzący szkołę niepubliczną czy na daną szkołę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX