Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym dla celów podatku CIT i czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi sieć hipermarketów. Jej klientami są m.in. przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne). Dokonując zakupów, informują kasjerów o chęci uzyskania faktury i jednocześnie podają swój NIP, który następnie jest umieszczany na drukowanym przez kasjera paragonie. Wartość części wystawionych w ten sposób paragonów nie przekracza kwoty 450 zł (łącznie z kwotą należnego VAT). Spółka traktuje ww. paragony jak faktury uproszczone. Klienci, którzy otrzymali ww. faktury uproszczone (będące paragonami z NIP do 450 zł) mogą domagać się ich korekty (np. w zw. ze zwrotem towaru). Wydaje się, że w okresie przejściowym, tj. od czerwca do grudnia nie możemy ująć faktury korygującej w JPK, w związku z faktem, iż w JPK nie ujmujemy samej faktury uproszczonej (zatem w JPK nie widnieje faktura uproszczona, którą następnie korygujemy).

W jaki sposób powinna zostać dokonana korekta do ww. faktury uproszczonej w okresie przejściowym?

Czy powinno to mieć odzwierciedlenie jedynie w ewidencji korekt kasowych, czy też zarówno w ww. ewidencji oraz poprzez wystawienie faktury korygującej? Jak wówczas prawidłowo zaewidencjonować ww. fakturę korygującą?

W jaki sposób należy wystawić taką fakturę korygującą i ująć ją w JPK, mając też na uwadze, że w okresie od czerwca do grudnia w JPK nie należy oddzielnie ujmować faktur uproszczonych w JPK?

Jakie dane są niezbędne do ujęcia w ww. fakturze korygującej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?