Czy fakturę korygującą ująć w miesiącu jej wystawienia, czy w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej? - OpenLEX

Czy fakturę korygującą ująć w miesiącu jej wystawienia, czy w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2011 r.

PYTANIE

Dnia 22 października 2010 r. została wystawiona faktura dotycząca eksportu towarów dla odbiorcy ukraińskiego. Towar został zgłoszony do wywozu do urzędu celnego. Urząd wystawił dokument MRN z tą sama datą. Klient towaru nie odebrał. Do eksportu w ogóle nie doszło. Faktura została wykazana w przychodach w październiku. W dniu 21 grudnia 2010 r. została wystawiona faktura korygująca - zrezygnowaliśmy z transakcji. Towar przez cały ten czas pozostawał w naszym magazynie.

Czy postąpiliśmy prawidłowo wykazując przychód z faktury, która wystawiona została za wcześnie i do transakcji nie doszło?

Czy ująć fakturę korygującą w miesiącu jej wystawienia i pomniejszyć przychód o jej wartość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?