Czy faktura za gadżety powinna być ewidencjonowana jako sprzedaż usług czy sprzedaż materiałów, jeżeli materiały te są przekazywane jako gadżety reklamowe w ramach świadczonej usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka świadczy usługę marketingową dla innej spółki z grupy. W ramach usługi przekazywane są gadżety reklamowe, które są przekazywane przez usługobiorcę, ale usługodawca jest fakturowany odrębnie: jedna faktura za usługę, druga na gadżety.

Czy faktura za gadżety powinna być ewidencjonowana jako sprzedaż usług czy jako sprzedaż materiałów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access