Czy faktura z adnotacją o opłaceniu jest wystarczającym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi przez wykonawcę? - OpenLEX

Czy faktura z adnotacją o opłaceniu jest wystarczającym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi przez wykonawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi może być faktura VAT z adnotacją na fakturze "zapłacono" "pozostało do zapłaty 0,00 PLN"?

Czy wykonawcę, który przedłożył jedynie wykaz usług i ww. fakturę należy wzywać o uzupełnienie dokumentów w postaci dowodów zapłaty?

Czy przedłożony wydruk faktury z systemu księgowego powinien być poświadczony za zgodność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX