Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna (PKPiR, zasady ogólne) nabyła w październiku 2007 r. na potrzeby działalności gospodarczej ultrasonograf (USG), w drodze leasingu finansowego. W ewidencji środków trwałych wprowadzono USG do amortyzacji wg wartości przyjętej na dzień podpisania leasingu, bez ujęcia w podstawie do amortyzacji wartości wykupu przedmiotu leasingu. Od tej wartości amortyzowano go. W sierpniu 2011 r. podatnik zmuszony był do sprzedaży ww. środka (nabywał nowszy USG). Podatnik wystawił na tę transakcję rachunek (podatnik przedmiotowo zwolniony z VAT) dla nabywcy mimo, iż nie posiadał faktury potwierdzającej wykup USG - faktura nadeszła z datą 25 października 2011 r.

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi za takie postępowanie?

Co z odpisem amortyzacyjnym w okresie od sierpnia do października 2011 r.?

W przypadku "normalnej" sprzedaży niezamortyzowana część środka trwałego w całości stanowi koszt podatkowy, a co w tej sytuacji?

Co z odsetkami od rat leasingowych za ten okres, czy stanowią koszt podatkowy?

Czy faktura potwierdzająca wykup przedmiotu leasingu jest kosztem podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?