Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Została wykonana usługa i w 2016 r. wystawiona faktura za roboty ziemne. W 2018 r. zawarta została ugoda sądowa, na mocy której dłużnik zobowiązuje się spłacić część kwoty oraz zwrócić materiały zakupione do wykonania usługi. Zawarta ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda mimo, iż deklarowana kwota do spłaty i wartość zwracanych materiałów wycenionych wg cen zakupu nie pokrywają pełnej kwoty należności.

1. Czy faktura korygująca powinna być wystawiona w momencie otrzymania dokumentu sądowego i rozliczona w PIT w bieżącym okresie?

2. Czy faktura powinna być pomniejszona o utracone należności, czy również o wartość zwracanych materiałów, które pierwotnie zarachowano zarówno do kosztów uzyskania przychodu, jak i do sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?