Czy fakt, że zgon pacjenta był wynikiem COVID-19 wpływa na sposób postępowania ze zwłokami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zgonu pacjenta na chorobę COVID-19 mają zastosowanie przepisy szczególne, dotyczące postępowania ze zwłokami osób zmarłych na szczególnie zaraźliwe choroby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX