Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. W postępowaniu przetargowym ofertę złożyło konsorcjum firm A,B,C (A - lider, B,C - partnerzy) w dokumencie wadialnym do ubezpieczyciela z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu wystąpił jeden z partnerów (nie lider) poniżej w samym dokumencie wymieniając całe konsorcjum. Wpisane jest, że firma A - partner, B- lider, C - partner (zgodnie z ofertą i pełnomocnictwem to firma A jest liderem).

Czy takie zapisy w dokumencie wadialnym wpływają w jakimś stopniu na ważność takiego dokumentu?

2. Czy firma A - występując jako lider i mając stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu konsorcjum (od firm B i C) może podpisać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu za siebie i takie same oświadczenia za partnerów konsorcjum (B,C) czy każdy z tych partnerów (B,C) musi podpisać stosowne oświadczenie osobno?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?