Czy fakt, że umowa leasingu była zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym i podatnik miał prawo dokonywania pełnego odliczenia podatku naliczonego powoduje, iż prawo to przysługuje także w przypadku nabycia po zakończeniu trwania umowy leasingu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2006 r.

PYTANIE

Z dniem 31 stycznia 2006 r. wraz ze wspólnikiem rozwiązaliśmy spółkę cywilną. W trakcie trwania spółki korzystaliśmy z leasingu dwóch samochodów - kiedyś ciężarowych, obecnie osobowych. Pojazdy te były nie w pełni spłacone i w tej sytuacji towarzystwo leasingowe wystawiło spółce dwie faktury na spłatę pozostałych części z datą 27 stycznia 2006 r. Ponieważ każdy ze wspólników prowadzi jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą zamierzamy dokonać refakturowania faktur wystawionych przez towarzystwo.

Jak rozwiązać tę kwestię zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. VAT jak i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.?

Uważamy, że odnośnie VAT wystąpi możliwość odliczenia 60% podatku od faktury z 27 stycznia. Nabywca samochodu również będzie miał prawo do odliczenia 60% VAT. Czy ma znaczenie fakt, że po kilku dniach od wykupów samochodów zostają one odsprzedane?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access