Czy fakt, że nauczyciel nie zapoznał się z decyzją dyrektora szkoły o odrzuceniu jego sprzeciwu od decyzji o ukaraniu go karą porządkową wypływa na skuteczność kary?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel otrzymał karę porządkową upomnienia, od której złożył sprzeciw. Dyrektor sprzeciw odrzucił wysyłając nauczycielowi stosowne pismo. Ponieważ były ferie i nauczyciela nie było w pracy odrzucenie sprzeciwu wysłano listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru w dniu 22 stycznia 2013 r. Karę wymierzono w dniu 8 stycznia 2013 r. Nauczyciel wniósł sprzeciw w dniu 11 stycznia 2013 r. i tego samego dnia swoją opinię wypowiedziały związku zawodowe.

Po rozpatrzeniu opinii związków dyrektor odrzucił sprzeciw wysyłając go listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem w dniu 22 stycznia 2013. Do tej pory nauczyciel nie odebrał sprzeciwu chociaż obecny podgląd śledzenia przesyłek poleconych wskazuje, że list z odrzuceniem sprzeciwu przez dyrektora był już dwukrotnie awizowany 23.01 i drugie awizo zostawiono 24 stycznia 2013 r. Nauczyciela podejrzewamy, że celowo nie odbiera listu z odrzuceniem sprzeciwu.

Co jeżeli nauczyciel w ogóle go nie odbierze, czy kara upomnienia będzie ważna jeżeli nauczyciel nie odbierze odrzucenia sprzeciwu?

Czy powtórne awizo będzie świadczyło, że nauczyciel miał okazję się z nim zapoznać?

Czy dobrze zrobiliśmy wysyłając odrzucenie sprzeciwu w dniu 22 stycznia 2013 r. czy liczy się data stempla i co w sytuacji kiedy nauczyciel nie odbierze drugiego awiza czyli de facto nie otrzyma odrzucenia sprzeciwu, a list do nas wróci?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access