Czy fakt, że adwokat był wcześniej zatrudniony jako aplikant radcowski, pozbawia go prawa do ulgi na start? - OpenLEX

Czy fakt, że adwokat był wcześniej zatrudniony jako aplikant radcowski, pozbawia go prawa do ulgi na start?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Adwokat zakłada działalność gospodarczą w CEIDG. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności na własne nazwisko pracował na umowę o pracę w kancelarii, z którą po założeniu DG będzie nadal współpracował. Planowany zakres czynności które będą świadczone pomiędzy dawnym pracownikiem i pracodawcą: 1. reprezentacja klientów przed sądami (substytucje) SN, NSA oraz innymi organami (tu zaznaczę, że substytucja to jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa, tzn działanie za stronę w postępowaniu ( bezpośrednio za stronę) jako profesjonalny pełnomocnik strony, - inne uprawnienia i obowiązki niż aplikant (np. poświadczanie za zgodność dokumentów, podpisywanie dokumentów). [Upoważnienie do zastępowania jako aplikant – działanie za adwokata na mocy prawa o adwokaturze, nie jest się substytutem, mogło być wyłącznie od adwokata, nie upoważniało do podpisywania pism procesowych, poświadczania za zgodność, aplikant nie może zastępować przed SN i NSA] 2. sporządzanie i podpisywanie pism procesowych, opinii prawnych, innych dokumentów – we własnym imieniu; 3. sporządzanie i opiniowanie umów; 4. spotkania z klientami / bieżąca obsługa klientów w zakresie zleconym.

Czy wskazana osoba będzie miała prawo do ulgi na start w ZUS?

Adwokat cechuje się samodzielnością w prowadzeniu spraw zleconych – nie ma podległości, formułowania poleceń, zobowiązanie do dotrzymywania terminów ustawowych, umownych i sądowych (aplikant nie może samodzielnie prowadzić spraw i reprezentować klienta – wszystko odbywa się pod kierunkiem i nadzorem adwokata/patrona, alikant nie może samodzielnie podpisywać pism procesowych, otrzymuje wskazówki dotyczące czynności procesowych) . Adwokat natomiast w każdym przypadku zastępuje bezpośrednio klienta, nawet występując jako pełnomocnik substytucyjny innego adwokata.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?