Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2014 r.

PYTANIE

Zamawiający w SIWZ żądał załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej w układzie zgodnym z przedmiarem robót (podstawa wyceny Nr STWiOR). W SIWZ Zamawiający zawarł zapis, iż zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresem robót wyszczególnionym w przedmiarze robót. Wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy szczegółowy, w którym podaje podstawę wyceny KNNR. W wielu przypadkach opis KNNR różni się od opisu z przedmiaru robót, tym samym Zamawiający nie ma wiedzy czy Wykonawca prawidłowo wycenił daną pozycję przedmiarową.

Czy w tej sytuacji należy przyjąć szczegółowy kosztorys ofertowy czy odrzucić ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?