Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku gdy inwestor planuje zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny na działce, na której istnieje już budynek mieszkalny, ale gdy nie ma w sąsiedztwie działek dostępnych z tej samej drogi publicznej zabudowanych w podobny sposób możliwe jest wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy?

Formalnie jeden z warunków art. 61 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) nie jest spełniony, ale działka której dotyczy wniosek jest zabudowana zgodnie z funkcją, o którą wnioskuje inwestor.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację