Czy fakt, iż każdy z wykonawców inaczej zinterpretował warunek udziału w postępowaniu stanowi podstawę do unieważnienia... - OpenLEX

Czy fakt, iż każdy z wykonawców inaczej zinterpretował warunek udziału w postępowaniu stanowi podstawę do unieważnienia postępowania za względu na nieusuwalną wadę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Zamawiający w następujący sposób sprecyzował warunek udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż dysponuje zespołem badawczym, składającym się z czterech osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu niniejszego zamówienia. Zespół spełni warunki jeśli: a) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie polegające na tym, że wykonała/współuczestniczyła w realizacji co najmniej 2 badań socjologicznych w obszarze struktur duszpasterskich Kościoła rzymskokatolickiego o wartości min. 15.000 zł brutto każda, b) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie polegające na tym, że wykonała/współuczestniczyła w realizacji co najmniej 2 badań socjologicznych metodą jakościową (FGI – grup fokusowych) w obszarze niepełnosprawności o wartości min. 15.000 zł brutto każda. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Każdy z wykonawców inaczej zinterpretował warunek - jedni poprzez obszar niepełnosprawności zrozumieli badania wśród osób niepełnosprawnych, inni badania o tematyce dotyczącej niepełnosprawności. Taka sama sytuacja dotyczy struktur duszpasterskich.

Czy jest to podstawa do unieważnienia postępowania za względu na nieusuwalną wadę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX