Czy ewidencja przebiegu pojazdu spełnia wszystkie wymogi dla dowodu księgowego? - OpenLEX

Czy ewidencja przebiegu pojazdu spełnia wszystkie wymogi dla dowodu księgowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Członek zarządu sprawujący swoją funkcję jednoosobowo zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego otrzymuje na podstawie ustaleń zawartych w kontrakcie zwrot kosztów za podróże związane z działalnością spółki, z którego wynika, że taki zwrot przysługuje.

Czy jako dowód księgowy wystarczy ewidencja przebiegu pojazdu podpisana przez przewodniczącego rady nadzorczej (rada nadzorcza reprezentuje spółkę w relacjach z jednoosobowym członkiem zarządu)?

Czy powinien dodatkowo być sporządzony np. rachunek kosztów podróży a wydatki z niego wynikające powinny być zatwierdzone do wypłaty przez przewodniczącego rady?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX