Czy ewentualne konsekwencje zapłaty wynagrodzenia gotówką, zamiast MPP, ciążą na sprzedawcy towarów? - OpenLEX

Czy ewentualne konsekwencje zapłaty wynagrodzenia gotówką, zamiast MPP, ciążą na sprzedawcy towarów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kontrahent, czynny podatnik VAT, dokonał u podatnika zakupów. Zakup ten został udokumentowany fakturą VAT, o wartości powyżej 15 000 zł. Kwotę 14 000 zł kontrahent wpłacił podatnikowi gotówką do kasy, pozostała część należności zostanie uregulowana na rachunek bankowy. Zakupiony towar nie figuruje w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Czy na wystawcę faktury zostały nałożone ograniczenia, związane w uiszczeniem przez klienta znacznej części faktury w formie gotówkowej? Czy grożą podatnikowi konsekwencje podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX