Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15zq o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa) przysługuje emerytowi, który prowadzi od 2 lat jednoosobową działalność gospodarczą, z której przychód w marcu 2020 r. wyniósł 15.000 zł i był o 20% niższy w porównaniu z lutym 2020 r.?

Emeryt poza emeryturą i dochodami z działalności gospodarczej nie ma innych źródeł dochodu.

Czy świadczenie postojowe przysługuje studentowi, który nie był zgłoszony do ZUS (ma 23 lata)?

Umowa zlecenie została zawarta w 2019 r. Zleceniobiorca w marcu 2020 r. z powodu przestoju zleceniodawcy (kawiarnia) nie osiągnął przychodów z tej umowy zlecenie. Student poza dochodami z umowy zlecenie nie ma innych źródeł dochodu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?