Czy emeryt może udzielić innej osobie pełnomocnictwa pocztowego od odbioru świadczenia emerytalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji gdy osoba uprawniona do świadczenia emerytalnego długotrwale przebywa w szpitalu wskazane świadczenie listonosz może przekazać innemu domownikowi lub członkowi rodziny?

Świadczeniobiorca wydał ustną dyspozycję, aby świadczenie było przekazywane domownikowi.

Jak należy postąpić w sytuacji gdyby świadczenie zostało odebrane od listonosza przez członka rodziny 10-go dnia miesiąca, a świadczeniobiorca zmarłby pod koniec danego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX