Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ma 63 lata, przyznano mu emeryturę z FUS zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracownik chce podjąć pracę dodatkową.

Czy obejmuje go limit płacy do 3404,70 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia, w związku z tym, że nie ukończył wieku emerytalnego, a jeśli tak czy limit liczony jest jako przychód brutto z umowy o pracę + wysokość emerytury, czy do limitu bierze się tylko pod uwagę przychód z umowy o pracę?

Czy pracownik zobowiązany jest poinformować ZUS o dodatkowych dochodach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?