Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik wykorzystał zasiłek chorobowy po czym od 17.09.2016 r. do 14.01.2017 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Złożył wniosek o rentę . Otrzymał rentę od 15.01.2017 r. do 30.09.2019 r. Decyzję dostarczył 3 listopada br.

Czy pracownik może teraz wystąpić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem uzyskania renty? Czy ekwiwalent za urlop liczyć do dnia uzyskania renty ? Z pewnością należy wypłacić odprawę rentową

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?