Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega ograniczeniu na podstawie ustawy covidowej? - OpenLEX

Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega ograniczeniu na podstawie ustawy covidowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłacany przez pracodawcę w dniu rozwiązania umowy o pracę, można uznać za "inne świadczenie pieniężne wypłacane przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia" w rozumieniu artykułu 15gd. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czy w związku z tym pracodawca może ograniczyć wypłatę tego ekwiwalentu do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (oczywiście przy założeniu, że pracodawca spełnia kryteria określone w w art. 15g ust. 9 lub w art. 15gb ust. 2 w/w ustawy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX