Czy ekwiwalent można naliczać proporcjonalnie (minutowo) do czasu udziału w akcji, czy też należy liczyć w zaokrągleniu do pełnych godzin od momentu zgłoszenia wyjazdu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy według ogłoszonej nowelizacji ustawy o OSP (w art. 15) ekwiwalent można naliczać proporcjonalnie (minutowo) do czasu udziału w akcji, czy też należy liczyć w zaokrągleniu do pełnych godzin od momentu zgłoszenia wyjazdu?

Czy po wejściu w życie nowelizacji - 8 września wprowadzenie nowych zasad wypłaty należy stosować:

- według daty udziału w akcji np. inne zasady co do akcji z 7 września, a inne do akcji z 9 września;

- według daty złożenia wniosku przez OSP o wypłatę ekwiwalentu np. 2 październik, ale obejmujący cały kwartał (1 lipiec - 30 wrzesień);

- według daty wypłaty ekwiwalentu za cały kwartał np. 5 październik, ale obejmujący cały kwartał (1 lipiec - 30 wrzesień)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX