Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2018 r.

PYTANIE

Czy działalność polegająca na eksploatacji instalacji do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. jest działalnością mogącą z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi wymienioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 1.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi - dalej r.z.p.z.?

Działalność polegająca na eksploatacji instalacji do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów prowadzona była na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?