Czy ekspert z wykształceniem przyrodniczym powołany przez pełnomocnika inwestora może wypowiadać się i negatywnie oceniać pod... - OpenLEX

Czy ekspert z wykształceniem przyrodniczym powołany przez pełnomocnika inwestora może wypowiadać się i negatywnie oceniać pod względem prawnym decyzję niezezwalającą na usunięcie drzewa rosnącego na działce gminnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ekspert z wykształceniem przyrodniczym powołany przez pełnomocnika inwestora (zarządcy drogi) może wypowiadać się i negatywnie oceniać pod względem prawnym decyzję niezezwalającą na usunięcie drzewa rosnącego na działce gminnej?

Pytanie powstało w kontekście wydania przez marszałka decyzji niezezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego na działce stanowiącej własność gminy. Pełnomocnik zarządcy drogi załączył do odwołania od tej decyzji ekspertyzę przyrodnika, w której oprócz rozważań merytorycznych co do stanu drzewa (nie zgadza się z oceną dokonaną przez organ pomimo, że oceny dokonywali specjaliści przyrodnicy) ekspert odnosi się i krytykuje pod względem prawnym zasadność wydania tej decyzji zarzucając jej błędy prawne (błędne interpretowanie przepisów). Należy dodać, że ekspertyza ta została dołączona dopiero do odwołania, a nie do wcześniejszego wniosku pełnomocnika gminy o usunięcie drzewa. W związku z czym organ na etapie postępowania nie mógł odnieść się do tych zarzutów, ponieważ ich nie znał.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?