Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lutym bieżącego roku osoba fizyczna złożyła deklarację, a następnie informację w sprawie podatku rolnego za rok ubiegły, jako posiadacz samoistny gruntów wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej: ANR). Organ podatkowy uznał, iż składający wniosek nie jest stroną w sprawie i wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego. Wnioskujący złożył zażalenie i sprawa trafiła do SKO. Na dzień dzisiejszy brak jest rozstrzygnięcia w tej sprawie. Natomiast w czerwcu br. organ podatkowy otrzymał od osoby fizycznej (innej niż ta powyżej) informację, iż w wyniku zawarcia umowy dzierżawy z ANR na grunty o których była mowa wyżej, stał się on podatnikiem podatku rolnego. Na dowód tego do informacji dołączona została pierwsza strona umowy dzierżawy.

Czy w związku z tym organ podatkowy powinien wszcząć postępowanie podatkowe i wezwać dzierżawcę do złożenia informacji IR-1, gdyż takiej nie dostarczono?

Czy prowadzenie postępowania podatkowego jest zasadne, jeżeli wydzierżawione grunty stanowią użytki rolne kl. V i VI, a więc są zwolnione i tym samym podatek będzie wynosił 0 zł?

Czy organ podatkowy powinien wydawać decyzję wymiarową ustalającą kwotę podatku na 0 zł?

Czy wystarczy ująć ww. jako podatnika podatku rolnego, do celów ewidencyjnych w system informatycznym i zaniechać wydawania decyzji na kwotę 0 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?