Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Czy dzierżawca obiektu stawowego może być następcą prawnym zakładu, w myśl art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.?

Czy umowa dzierżawy jest wystarczającym dokumentem do przejęcia praw i obowiązków?

Obecny właściciel obiektu stawowego kilka lat temu przejął jako następca prawny prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego poprzedniemu właścicielowi obiektu stawowego. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie cofnięcia bądź ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego, przejętego w następstwie prawnym. W czasie prowadzonego postępowania obecny właściciel obiektu poinformował organ, że obiekt stawowy został wydzierżawiony i to dzierżawca obiektu przejął prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego.

Czy dzierżawca obiektu stawowego, w czasie prowadzonego przez organ postępowania może stać się następcą prawnym zakładu posiadającego pozwolenie, którym jest właściciel obiektu, i tym samym być stroną prowadzonego postępowania odpowiadającą za stwierdzone na obiekcie nieprawidłowości?

Takie jest stanowisko obecnego właściciela obiektu stawowego, który poinformował organ, że wszelkie uzgodnienia organ ma prowadzić z dzierżawcą obiektu.

Czy jest możliwe przyjęcie w tej sytuacji, że następcą prawnym zakładu jest dzierżawca obiektu stawowego? Czy dzierżawca powinien poinformować organ, że został następcą prawnym, czyli przejął prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, a umowa dzierżawy udzielona na okres 10 lat pozwoli mu na ich realizację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?