Czy dzierżawca musi wyrównać teren niszcząc jednocześnie hałdę, która stanowi siedlisko gatunku objętego ochroną ścisłą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 14 marca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Dzierżawca terenu prowadził wydobywanie piasku. Wskutek prowadzonych prac powstały hałdy ziemi stanowiące odpad górniczy. Agencja Nieruchomości Rolnej zgodnie z umową nakazała niwelację terenu i wywiezienie hałdy ziemi. Jednak od kilku lat zauważono, że hałdy te jako siedlisko wykorzystują jaskółki brzegówki.

Jak właściwie powinien zachować się dzierżawca?

Czy faktycznie wyrównać teren niszcząc jednocześnie hałdę, która stanowi siedlisko gatunku objętego ochroną ścisłą?

Wola dzierżawcy jest taka, aby ptaki mogły tam gniazdować, a nawet są zakusy na utworzenie obszaru chronionego np. użytku ekologicznego.

Co po kolei powinien zrobić dzierżawca, aby zachować (doprowadzić do ochrony) unikatowego siedliska (w Polsce centralnej) jaskółki brzegówki?

Dodatkowo teren jest miejscem żerowania bobra, bielika, bąka, wilka i innych chronionych gatunków. A teren łąki, która otacza skarpę stanowią łąki solniskowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX