Czy dzierżawa ziemi rolnej przez męża wlicza się do dochodu rodziny do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X złożyła wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Do wniosku dołączyła umowę dzierżawy ziemi rolnej. Osobą wydzierżawiającą jest jej mąż.

Czy dzierżawa ziemi rolnej przez męża wlicza się do dochodu rodziny do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access