Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna otrzymująca rentę chorobową nabyła grunty rolne, które zostały wydzierżawione osobie prawnej na podstawie umowy dzierżawy. Dzierżawca gruntów, osoba prawna prowadzi na tych gruntach tylko działalność rolniczą i produkuje płody rolne. Wydzierżawiający właściciel gruntów, osoba fizyczna jest płatnikiem podatku rolnego. Właściciel nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również nie posiada innych gruntów rolnych i nie prowadzi produkcji rolnej.

Czy wydzierżawiający jest zobowiązany do opodatkowania przychodów z opisanej dzierżawy gruntów rolnych na zasadach ogólnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?