Czy dziecku przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego? - OpenLEX

Czy dziecku przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dziecku, które ma 7 lat i zgodnie z oświadczeniem matki chodzi do zerówki, a także które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?