Czy dziecko zgłoszone przez dyrektora do dożywiania z programu "Posiłek w szkole i domu" może korzystać ze wsparcia przez... - OpenLEX

Czy dziecko zgłoszone przez dyrektora do dożywiania z programu "Posiłek w szkole i domu" może korzystać ze wsparcia przez miesiąc czy do końca roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z Programem "Posiłek w szkole i domu" liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt III.1.2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. Dyrektor zgłasza ucznia do dożywiania tzw. osłonowego w miesiącu październiku. Zgodnie ze stanem z września uczeń kwalifikuje się do pomocy. Na chwilę obecną wiemy, że w październiku liczba dzieci dożywianych przez OPS się zmniejszy, a tym samym nie będzie spełnione kryterium 20% liczby uczniów i dzieci.

Czy dziecko zgłoszone do dożywiania przez dyrektora może korzystać ze wsparcia przez miesiąc czy do końca roku (biorąc pod uwagę zmieniającą się ciągle sytuację - na pograniczu 20%)?

Czy istotne jest, że spora liczba uczniów dożywiana była przez kilka dni miesiąca poprzedzającego zgłoszenie tzn. września?

Zapis odnosi się jedynie do dzieci i uczniów otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy - co w przypadku, jeśli dyrektor zgłasza dziecko mieszkające na terenie gminy, a dożywiane w szkole jest na terenie innej gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX