Czy dziecko z opinią dysgrafii może przystąpić do egzaminów zewnętrznych w warunkach dostosowanych? - OpenLEX

Czy dziecko z opinią dysgrafii może przystąpić do egzaminów zewnętrznych w warunkach dostosowanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli dziecko z opinią o dysgrafii/dysortografii nie podejmowało od klasy IV pracy ani w szkole ani poza nią, nie korzystało z pomocy proponowanej każdego roku przez szkołę, nie realizowało żadnych zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej ma prawo przystąpić do egzaminów zewnętrznych w warunkach dostosowanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX